19. des, 2014

Blir skogen for liten, blør den seg tom

forskning.no

- Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er fysisk ødeleggelse av natur, skriver Erik Tunstad.

Forskning.no: 20.11.14.