19. des, 2014

All kunnskap om biologisk mangfold må være åpen

forskning.no

- Forskningsmiljøene sitter på store mengder kunnskap som samfunnet trenger for å stanse tapet av biologisk mangfold. Nå må myndighetene kreve åpen deling av all kunnskap som kommer fra statlig finansiering.

Forskning.no: Kronikk 16.12.14. av direktør Ivar Myklebust, Artsdatabanken.