12. des, 2014

Eventyret om «det grønne skiftet» - prof. Jan Petter Hansen

www.nrk.no

Eventyret om «det grønne skiftet» - Kronikk NRK ytring 06.12. 2014 – av Jan Petter Hansen, professor ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

De som kjemper for et grønt skifte, snakker sjelden om dette…

- Det grønne skiftet bygger på en illusjon om at 10 milliarder menneskers energiforbruk uten videre lar seg dekke av fornybare energikilder. Hvis det skal være mulig, må solenergi være den mest sentrale energikilden. Det vil kreve stor plass, for eksempel ørkenområder, og deretter må energien lagres og transporteres dit den trengs. Hvis ikke nasjonene selv skal skaffe mesteparten av sin egen energi, så vil de være fullstendig prisgitt de nasjonene som eier disse områdene. Derfor er det lite sannsynlig at dette blir en realitet, så lenge en nasjon selv kan skaffe energi fra lokal produksjon, enten det er fra kull, kjernekraft eller andre tilgjengelig kilder.

- Det grønne skiftet er globalt sett så langt vekk at det i beste fall kan karakteriseres som en drøm. De siste fem årene er det installert ny sol- og vindkraft i et tempo som betyr at det tar mange hundre år før man når det globale behovet. Land som Danmark og Tyskland har foretatt en energiomlegging fra nesten null prosent fornybare kilder til opp mot ti prosent. Men hva med de neste 90 prosentene? Hva med resten av verdens nasjoner, hvor flere er langt mer folkerike og tett befolket slik at de ikke har mulighet til å avsette landområdene som fornybar energi krever?

Land som Norge og Sveits har en geografi som muliggjør fornybar vannkraft i stor skala. Men kan et par fjellrike land være energibatterier for hele Europa? Norsk vannkraft utgjør mindre enn en halv prosent av Europas energibehov. Det blir som å sette inn et lommelyktbatteri i en hybridbil og håpe at bilen kan kjøre på det.