4. nov, 2014

Skivebom i statsbudsjettet

Vindkraft er et subsidiesluk med fraværende, eller minimal klimaeffekt, mener Vidar Lindefjeld i La Naturen Leve.

 

Finansavisen 04.11.14 av Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve

 

 

 

Regjeringen går i statsbudsjettet inn for å endre avskrivningsreglene for landbasert vindkraft. Derved tilføres den allerede rådyre sertifikatordningen, som koster skattebetalerne cirka 50 milliarder kroner, enda større subsidier. Håpet er vel at utbyggerne skal fristes til å utvikle de mange ellers ulønnsomme prosjektene det er gitt konsesjon til rundt om i landet. Dette er et gedigent bomskudd som bare tjener vindkraftbransjens egne økonomiske interesser. Har Norge, eller andre land, behov for norsk vindkraft?

 

Noen fakta:

  • Norges strømforsyning er basert på vannkraft. Den er 100 prosent fornybar, enkel å lagre og rimelig å produsere. Vi har kraftoverskudd hvert år som vi eksporterer. Med enkle grep kan vi regne med betydelig større overskudd frem mot 2030 (studie fra UiO Energi 2014: Det norske energisystemet mot 2030). Vår vannkraft kan i overskuelig fremtid selges i et europeisk kraftmarked med god fortjeneste for produsentene, samt dekke alle våre innenlandske kraftbehov. Det finnes verken noe økonomisk eller energipolitisk begrunnelse for norsk vindkraft.
  • Klimaet da?

Norsk vindkraft har ingen, eller minimal klimaeffekt, i andre land, mener fremtredende norske forskere som Anders Skonhoft, Michael Hoel, Torstein Bye, Bjart Holtsmark m.fl. De som håper at ren, norsk kraft skal bidra til CO2-reduksjoner i Europa, bør satse på vann, ikke vind!

 

 

Likevel vil regjeringen hjelpe en sytende vindkraftbransje med nye milliarder. Ikke spør den om de får noen dokumenterbar virkning, ikke er den opptatt av kostnadene ved de naturødeleggelsene som uunngåelig følger med vindindustrianleggene, ikke av konsekvensene for menneskene i anleggenes nærhet. Er alternativ bruk av pengene vurdert, for eksempel en langt mer offensiv satsing på Enøk-tiltak? Det vil gi vesentlig lavere strømforbruk, og dermed mer disponibel kraft. Uten en eneste vindturbin! For ikke å snakke om å bruke midlene på redusert energibruk i andre sektorer som for eksempel transport.

            Så hvorfor nye avskrivingsregler for vindkraft, statsråd Tord Lien? Det er fremdeles tid til å snu, både for deg og de øvrige partiene i budsjettforhandlingene!