23. okt, 2014

Naturvern for framtida

www.dagsavisen.no

Er vi klar over at vi akkurat no er i ferd med å frårøve oss sjølve, born og barnebarn gleda av å oppleve ekte, urørt natur?

Det har gått to år siden Helene Ødven skrev dette innsiktsfulle innlegget i Dagsavisen. Tida må ha stått stille....