7. okt, 2014

Vinnere og tapere?

 

 

 

Vinnere og tapere?

 

Debattinnlegg av Dag Dæhli, Glåmdalen 7. oktober 2014.

 

 

 

Den blå-blå regjeringen vil i statsbudsjettet gå inn for skattelette til norske og utenlandske utbyggere av norsk vindkraft. Den går dermed inn for å nedbygge norsk natur med enorme vindkraftanlegg. Vindkraft er langt mindre energieffektivt enn ren energi fra vannkraft, som Norge har mer enn nok av. Natur, landskap og friluftsliv i og i nærheten av disse anleggene, blir ødelagt. Det vil skje samtidig som norske forskere mener det går mot et svært kraftoverskudd både i Norge og i Norden i de kommende årene.

            Forskning på andre alternative energikilder pågår for fullt. Vindkraftindustrien er per i dag så lite lønnsomt at den krever subsidier på mange titalls milliarder. De milliardene, som kalles grønne sertifikater, betaler forbrukerne via skatteseddelen og strømprisene. Nå vil regjeringen altså legge enda flere milliarder i utbyggerpotten. Å kreve inn mindre skatt fra akkurat denne øremerkede delen av landets industri, må vel bety at skatteinntektene skal hentes et annet sted. Og dersom Norges solidariske velferdsordninger skal bestå, blir det vel den vanlige innbygger som får regningen her også?

            Muligens vil Arbeiderpartiet i Nord-Odal synes at dette er helt greit, ettersom man der i realiteten enstemmig ser ut til å ønske disse industrianleggene hjertelig velkommen?

            Nå venter en del av oss bare på neste mulige utspill fra regjeringen: Kutt i muligheten for eiendomsskatt og ytterligere bomskudd for kommunene med henhold til økonomisk kompensasjon og inntjening. Da kommer champagnen virkelig til å flomme hos utbyggerne. Og gjett hvem som blir taperne!

            Skal befolkningen i Nord-Odal og andre kommuner med vindkraftprosjekter virkelig bare sitte passivt og se på det som olje- og energiministeren nå kommer med?