20. sep, 2014

Energiewende uppmuntrar användningen av brunkol

www.second-opinion.se

15.09.14: Mats Odell (KD) - Ordförande i riksdagens näringsutskott

- I dag kan exempelvis vindkraft få mellan 20 och 50 öre i subventioner när vattenkraften betalar nästan tio öre i skatter. En så stor skillnad är naturligtvis inte hållbar i längden något fler och fler partier nu börjar inse.

- Kolkraft, särskilt brunkol, har mycket låga rörliga kostnader. Största kostnader för brunkol är investeringar i monster till maskiner som kan flytta ofantliga mängder jord. Tyskland har utvecklat maskiner som är 100 meter höga och 200 meter långa som varje dygn var för sig kan gräva en fotbollsplan till tre meters djup.

Låga rörliga kostnader gäller också för kärnkraft och därför blir brunkolets främsta konkurrent just kärnkraft. Gaskraft som Kåberger nämner kan därför troligen aldrig konkurrera med brunkolets låga marginalkostnader. Förespråkar jag då brunkol? Nej, självklart inte. Tyska energipolitiker har tvingat svenska Vattenfall att stänga sin tyska kärnkraftsverksamhet men uppmuntrar brunkolsanvändningen. Märkligt kan jag tycka men så fungerar den bejublade tyska energiomställningen ”Energiewende” i praktiken.