26. mai, 2014

Assessment of low‐frequency noise from wind turbines

vbn.aau.dk

Artikel fra Aalborg Universitet, Henrik Møller, Steffen Pedersen, Jan Kloster Staunstrup og Christian Sejer Pedersen, april 2012, om lavfrekvent støj målt ved vindmøller i Maastricht, OBS: interessant sætning på side 7, næstsidste afsnit: Unlike for other noise sources, the noise is not measured at neighboring dwellings, but measurements close to the turbines of the emitted sound are used to calculate theoretical outdoor sound pressure levels at the neighbors.

Der ligger hele problemet: Når støjen fra en vindmølle i modsætning til anden industristøj ikke individuelt bliver målt i borgernes huse, men i stedet beregnet, så er det ikke sikkert, hvor højt dB tallet i virkeligheden er. Og det er her, det går galt. Når naboer klager over helbredsgener, er der ingen myndighed, der vil kontrollere grundigt, hvor meget støj borgerne helt konkret er udsat for.