24. mai, 2014

Klimaforliket har gitt kunnskap og næringsmuligheter

www.forskningsradet.no

Klimaforliket har gitt kunnskap og næringsmuligheter, hevder divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådets Divisjon for energi, ressurser og miljø.

Fremmer en rekke påstander som blir stående uprøvd...