Noen innspill med på veien... ?

4. mai, 2016
www.cicero.uio.no


Ta deg god tid hvis du leser essayet "Klimaengasjement og kroppslige utfoldelser" av Espen Stueland!

Essayet er et utdrag fra Espen Stuelands bok "700-årsflommen -13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk" utgitt av Forlaget Oktober, 2016.

Cicero/Klima: 26. april 2016.

22. mar, 2016
www.naturliv.no


En fortolkende gjennomgang, strukturering og drøfting av friluftsliv i Nils Faarlunds skrifter 1967-2006.

Hovedfagsoppgave av Petter Erik Leirhaug - levert ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk Norges Idrettshøgskole, våren 2007.

22. mar, 2016
www.polarhistorie.no


En analyse av "Frilufts-liv. Blade af dagboken" av Lene Samuelsen (våren 2010).

22. mar, 2016
www.norskfriluftsliv.no


Forelesning fra konferansen «Friluftsliv for alle», Vestre Toten kulturhus, 29. august 2014.

Foredragsholder: Førsteamanuensis Bjørn Tordsson, Høgskolen i Telemark.

22. mar, 2016
www.naturliv.no


- Det paradoksale er at hvis vi i stedet løfter frem friluftslivets egenverdier – opplevelse av naturens storhet og skjønnhet, enkel livsstil, glederik allsidig utfoldelse, rom for refleksjon, frihet fra prestasjonskrav – da kommer nytteverdien folkehelse som en bonus. Og da mye sterkere! På samme måte som barns spontane lek i naturen har vist seg betraktelig mer helsebringende og utviklende enn organiserte tiltak for «trening».

- Et viktig motiv for naturvern har vært å sikre områder for friluftsliv. Er da strategien å fjerne friluftslivet fra naturvern-tankene, og i stedet knytte det til breddeidrett og folkehelse, slik at friluftslivet henvises til bestemte områder, tilrettelagt for formålet med mye anlegg og mange aktiviteter – for dermed å åpne mer uberørte naturområder for næringsutvikling? Uten at friluftslivet har grunn til å protestere? Hvis dette er riktig, er det enda mer skjebnesvangert ensidig å legitimere friluftsliv med folkehelse.

En artikkel fra høsten 2014.