21. mai, 2014

Helrestaurert Jørgensen-orgel innviet i Osen kirke, Åmot.

youtu.be

Opptak: Konsert i Osen kirke, Åmot kommune, søndag 30. september 2012 i anledning innvielse av nyrestaurert Jørgensen-orgel fra 1921.

Medvirkende:

Lars Otto Sørhus, orgel
Mette Elisabeth Dahler Nygård, egen poesi/sang
Esten Sørhus, trompet
Lars Gustav Moldestad, orgel
Rena Pensjonistkor
KoriÅmot
Hilde A Nyland, konferansier
Anniken Urianstad, prest

Produsent: Kultursalongen på Fagerhøi Humanistisk Senter

Orgelet i Osen er blitt restaurert og tilført to nye stemmer for 1, 3 millioner kroner. Orgelbyggerne Tilman Daewel og Johannes Buder fra «Dietrich Johannes Buder» i Bergen har utført arbeidet. Konsulent for restaureringen har vært Hans Jacob Tronshaug fra Preambulum Musikktjenester på Tynset -- en av landets fremste eksperter på kirkeorgel. Søndag 30. september 2012 var det duket for innvielseskonsert og takk til alle små og store bidragsytere. Uten den store givergleden, hadde ikke prosjektet latt seg realisere på så kort tid.

Orgelet, som er et Jørgensen-orgel, ble opprinnelig bygget i 1921 til Nordstrand kirke. I dag framstår det senromantiske orgelet som et historisk ikon fra Jørgensens første periode som orgelbygger. Svært få Jørgensen-orgler er bevart og i god stand fra denne tidsepoken. Etter 700 orgler var Jørgensen orgelfabrikk historie i 1983.

I «Osen bygdebok» står å lese:

«Mens kirkearbeidet pågikk, hadde en komite arbeidet med å samle midler til et kirkeorgel. Pengene ble etter hvert satt inn i Åmot Sparebank og Vang Sparebank. Flere skogeiere hadde gitt bidrag, Jens Kr. Hals bl. a. kr. 1000,00. Fra utvandrede osinger i Amerika var det kommet 193 dollar, men ved kirkeinnvielsen var ikke de innsamlede midler så store at noe kirkeorgel kunne anskaffes med de daværende priser. Imidlertid var prisen på kirkeorgler sunket og beløpet i bankene økt. Under et personlig besøk i Osen i begynnelsen av desember 1934, tilbød orgelbygger Jørgensen et kirkeorgel han hadde bygd til Nordstrand kirke. Det hadde stått der noen år og hadde kostet kr. 21835,00. Nordstrand kirke skulle ha et større orgel og det gamle var nå til salgs for kr. 9 600,00 under full garanti. D. Nilsen sammenkalte orgelkomiteen, og handelen ble avgjort. Kirkeorgelet ble sendt oppover og montert i kirken like under jul 1934. Under gudstjenesten 1. januar 1935 ble det overlevert til kirkens og menighetens eie og tatt i bruk for første gang i den nye kirke av organist Eivind Veum under medvirkning av sangeren, overlærer Skårset. Kirkeorgelet har 11 stemmer (1986).»


Jørgensen overtok selskapet til orgelbygger August Nielsen...

August Nielsen (født 1842 i Skoger, død 2. juni 1885 i Oslo) var Norges fremste orgelbygger på 1800-tallet. Etablerte orgelfabrikken August Nielsen i Oslo i 1876. Etter hans død overtok enken Petrine Nielsen. Selskapet skiftet så eiere og fikk navnet Olsen & Jørgensen - senere J.H. Jørgensens orgelfabrikk.