21. mai, 2014

Åmot kommunestyre behandler utbyggingsavtalen med Austri

youtu.be

Opptak fra Åmot kommunestyres behandling av utbyggingsavtalen med Austri Raskiftet DA onsdag 27. november 2013. Formannskapets forslag til vedtak om å godkjenne avtalen ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret valgte representanter til et "Forhandlingsutvalg" 2012. 5 forhandlingsmøter er blitt avholdt. Følgende personer har sittet i utvalget:

Ordfører Espen André Kristiansen (Ap)
Varaordfører Sissel Frang Rustad (H)
Tore Haugen (SV)
Ole Gustav Narud (Sp)
Jonas Rud Lund - representant for Osen Grendeutvalg

I tillegg har administrasjonen v/næringssjefen bistått arbeidet.