Artikler & debattinnlegg blogget i uprioritert rekkefølge

3. jun, 2014
www.information.dk

Telegram 3. november 2011:

Som det første land i verden får Danmark bindende grænser for lavfrekvent støj fra vindmøller.

3. jun, 2014
www.information.dk

Information 15. juni 2011:

Styrelses udspil tager mere hensyn til møller end naboer, mener Venstre, som vil have møllerne ud på havet

3. jun, 2014
www.information.dk

Information 15. juni 2011:

Naboer til de kommende kæmpemøller får ikke ordentlig beskyttelse mod støj, mener eksperter.

3. jun, 2014
www.information.dk

Information 14. november 2011:

Flere forskere mener, at Miljøstyrelsen er helt galt på den i sin beregning af støjen fra vindmøller.