24. mai, 2014

Energi21: Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny ener