24. mai, 2014

Energi21: Rapport fra vindkraftgruppa, mai 2010

www.forskningsradet.no

Legg merke til hva vindkraftgruppa har sammenstilt av overordnede målsetninger og ambisjoner industrien skal vektlegge innenfor vindkraftområdet. Ett av dem lyder som følger:

"Etablere bred aksept for utbygging av vindkraft hos befolkningen. Synliggjøre vindkraftanlegg som et effektivt klimatiltak og miljøvennlig substitutt for fossil kraftproduksjon samt påpeke positive ringvirkninger for lokalt næringsliv."

Ingen tvil om at Ola Børke og Austri Vind har gjort jobben sin på det området!