24. mai, 2014

Forskningsrådet, rapport 2014: Mobilisering av energiforskningen

www.forskningsradet.no

Mobilisering av energiforskningen.

Klimaforliket har gitt kunnskap og næringsmuligheter.