24. mai, 2014

Rapport SINTEF 2010: Styrket realisering av fornybar energi. Lærdommer fra Sverige og Danmark

www.sintef.no

TR A6807 -

Rapport SINTEF 2010: Styrket realisering av fornybar energi. Lærdommer fra Sverige og Danmark.

«Den norske debatten om innpassing av ny fornybar energi viser ofte til gode eksempler fra andre land som har lykkes i å realisere en større utbygging. Ikke minst framstår våre to nærmeste naboland som mer vellykkete i denne sammenheng. Denne rapporten vil se nærmere på produsentenes egne erfaringer med rammebetingelsene i Danmark og Sverige. Siden det politiske rammeverket og relevante virkemidler kan variere mellom ulike energibærere, har vi sett nærmere på henholdsvis vind, bioenergi og vann. På dette grunnlaget ønsker vi å illustrere den politiske og regulative virkelighet som fornybare energiprodusenter møter når de skal realisere utbyggingsplaner.»