16. mai, 2014

FNLs fakta-ark: Naturforvaltning

http:

Forum for natur og friluftsliv (FNF) har utarbeidet en rekke fakta-ark som omhandler naturforvaltning - utarbeidet både som e-bok og enkeltstående ark. Tilgjengelig på FNFs hjemmeside

Fakta-arkene berører ikke vindkraft, men siden naturforvaltning er et svært sentralt tema i forhold til konsekvensutredninger og vindkraftutbygging, kan fakta-arkene være til stor nytte.

Om fakta-arkene skriver organisasjonen:

Fakta-ark om naturforvaltning skal være en serie med fakta-ark som skal gjøre det enkelt å få grunnleggende kunnskap på viktige områder for den som engasjere seg i saker som berører natur- og friluftslivsinteresser. Målet er at hvert enkelt fakta-ark skal kunne brukes separat, men til sammen skal de være et oppslagsverk for de som engasjerer seg i viktige saker for natur- og friluftsliv. Fordelen med bruk av fakta-ark er at de kan oppdateres og revideres ved behov. I tillegg kan de utvides med nye fakta-ark etter behov.