Tilleggsutredninger

19. mai, 2014
webfileservice.nve.no

Tilleggsutredning fugl og pattedyr – og vurdering av nytt kraftledningsalternativ for tema landskap, kulturminner, naturmiljø og friluftsliv.

Utarbeidet av Sweco ved/ Mats Finne, Mona Mortensen og Ingunn Biørnstad ved avd. Miljørådgiving, og Erlend Fitje ved avd. El-kraft.

Kvalitetssikret av Frode Løset, avd. Miljørådgiving

Lysaker, 13.9.2013

19. mai, 2014
webfileservice.nve.no

Kjeller Vindteknikk:

Rapport: KVT/2013/R047/REB om «Sannsynlighet for iskast fra vindturbiner» vedr. Raskiftet Vindkraftverk. Datert 9. juli 2013.