13. aug, 2013

Millioninntekt av vindpark

www.nrk.no

Hedmark og Oppland, NRK nett, 03.01.2013: Millioninntekt av vindpark

Bygging av Raskiftet vindpark på grensa mellom Trysil og Åmot, vil gi kommunene 10 millioner kroner i årlige inntekter. I tillegg kommer leieinntekter til grunneierne. Den ferske avtalen kan få flere til å si ja til utbygging.