25. mai, 2014

Sundhedsstyrelsen om helbredseffekter af vedvarende energi m.m.

stilhed.eu

Et dokument der belyser danske ministeriers uvilje mod at indrømme at der må være et eller andet galt.

Svar på spørsmål vedr. «Delta rapport 2011:Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter»

Delta er af Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at foretage en gennemgang af den eksisterende litteratur på området. Delta er ikke blevet bedt om og har heller ikke foretaget en sundhedsfaglig vurdering i sagen. En eventuel sundhedsfaglig vurdering foretages af Sundhedsstyrelsen. Det er derfor ikke relevant, om Delta har læger ansat eller ej.

Du har endvidere spurgt om, hvor meget Sundhedsstyrelsen har betalt for Deltas rapport. Sundhedsstyrelsen betalt 155.000 kr. eksl. moms for rapporten.

Kopi af dette brev med bilag er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Underskrift v/Steen Hartvig Hansen