15. mai, 2014

Avbøtende og støyreduserende tiltak

«Støyredusert modus nevnes ofte av utbygger som et mulig tiltak for å redusere støyen for naboene. I USA har forskere ved Berkeley National Laboratory utført en studie hvor de ved en blindtest har undersøkt effekten av å sette 1.5 MW vindturbiner i støyredusert modus ved et lite vindkraftverk ved Vinalhaven i Maine. Støyredusert modus innebærer redusert maksimum rpm på turbinene (og kraftproduksjon). Det skal i teorien også redusere støyen. Beboerne omkring, som rapporterte sine observasjoner, visste ikke når turbinene var i støyredusert modus. I dette studiet fant man ingen signifikant korrelasjon mellom beboernes opplevelse av støy og perioder med støyredusert modus. 

Dette studiet tyder derfor på at det eneste avbøtende tiltaket som monner, er å fjerne de turbinene som støyer. 

På Lista har det nå gått over ett år med sterke klager på støyforholdene uten at utbygger har foretatt noe som helst avbøtende tiltak for å redusere støyen. Her har utbygger til og med måttet innrømme at der ble gjort en feil i de opphavelige støyvurderingene. Trass i det er ingen turbin stoppet eller en gang satt i støyredusert modus. Ingen andre tiltak er heller iverksatt. Vi ser derfor ingen grunn til å ha noen tillit til de spekulasjoner som NVE og utbygger fremsetter om støyreduserende tiltak. Vi betrakter NVE og Havguls argumenter om avbøtende tiltak som intet annet enn skuebrød for å berolige folk lenge nok til at konsesjonen kan tildeles uten for mye bråk.»

Kilde: Tonstad Vindkraftverk - Klage på støy