17. mar, 2014

Avbøtende og støyreduserende tiltak

«Støyredusert modus nevnes ofte av utbygger som et mulig tiltak for å redusere støyen for naboene. I USA har forskere ved Berkeley National Laboratory utført en studie hvor de ved en blindtest har undersøkt effekten av å sette 1.5 MW vindturbiner i støyredusert modus ved et lite vindkraftverk ved Vinalhaven i Maine. Støyredusert modus innebærer redusert maksimum rpm på turbinene (og kraftproduksjon). Det skal i teorien også redusere støyen. Beboerne omkring, som rapporterte sine observasjoner, visste ikke når turbinene var i støyredusert modus. I dette studiet fant man ingen signifikant korrelasjon mellom beboernes opplevelse av støy og perioder med støyredusert modus. Dette studiet tyder derfor på at det eneste avbøtende tiltaket som monner er å fjerne de turbinene som støyer.

 

På Lista har det nå gått over ett år med sterke klager på støyforholdene uten at utbygger har foretatt noe som helst avbøtende tiltak for å redusere støyen. Her har utbygger til og med måttet innrømme at der ble gjort en feil i de opphavelige støyvurderingene. Trass i det er ingen turbin stoppet eller en gang satt i støyredusert modus. Ingen andre tiltak er heller iverksatt.»

 

Kilde: La Naturen Leve, «Klage på støy – Tonstad vindkraftverk»