17. mar, 2014

Miljøplager eller -risiko (melding om)

www.trysil.kommune.no

Hvis du har helseplager, eller utsettes for helserisiko som knytter seg til forhold i omgivelsene, kan du melde fra om dette til kommunen.

Myndigheter og publikum vet i dag mye om hvor viktig miljøet er for helsen, og hva som kan føre til sykdom og plager. Kommunen har et ansvar for å drive forebyggende arbeid og føre tilsyn med ulike miljøfaktorer og virksomheter, slik som institusjoner, fabrikker, serveringssteder og husdyrhold.

Det behøver ikke allerede ha oppstått helseskade eller ulemper før du melder fra til kommunen. Det kan være aktuelt å iverksette tiltak før noen har blitt syke.

Trysil og Åmot kommuner​ samarbeider om miljøhygieniker med nabokommunene. Miljøhygienikeren har kontor i Elverum kommune.