20. feb, 2014

Støy fra vindkraftverk - en lite påaktet helsefare

lanaturenleve.no

Artikkelen er skrevet av Sveinulf Vågene, geofysiker