3. nov, 2013

Turbinstøy - en lite påaktet helsefare

lanaturenleve.no

Artikkelen "Støy fra vindkraftverk - en lite påaktet helsefare" er skrevet for LNL (La Naturen Leve) av geofysiker Sveinulf Vågene.