Kart over Røtkjølen - vernet blant annet på grunn av områdets rike fugleliv. Naturreservatet ligger nær opptil planområdet for Raskiftet vindkraftverk.