Kart over registrerte naturtypelokaliteter i Trysil ajourført av "Siste Sjanse" 2006. Til tross for Raskiftet som LFN-område med særlige naturforvaltningsinteresser, er ikke Raskiftet kartlagt.