Ulvelav (VU) - grønngul til svovelgul busklav som vokser hovedsakelig i gammel furuskog og på tørrfuruer på myrer. Ulvelav inneholder vulpinsyre, og er derfor giftig. Ble malt og benyttet som gift i ulveåte i tidligere tider.