27. feb, 2015

Samfunnsspeilet

www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk - Forskning - Innrapportering

Samfunnsspeilet er tidsskriftet hvor Statistisk sentralbyrå publiserer aktuelle analyser og forskningsresultater om levekår og livsstil for en større leserkrets. Samfunnsspeilet gir informasjon om viktige sosiale, økonomiske, demografiske og kulturelle endringer i det norske samfunn.

Utgivelsesplan 2015: 8. april, 16. juni, 13. oktober og 8. desember.