9. aug, 2014

Rättsfall på vindlov.se

www.vindlov.se


På vindlov.se hittar du "allt om tillstånd" när det gäller vindkraft. Vindlov.se är ett samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer och Energimyndigheten är samordnare för projektet.

Nätverket för vindbruk, hallandsnoden, är involverad på webbplatsen främst genom Rättsfalls-fliken. Här hittar ni domar från högsta instans relaterade till vindkraft och en rättsfalls-lista.