17. mai, 2014

Østenheden Turistgard/Osensjøen Hyttegrend

www.ostenheden.no

Nordre Østenheden er en gammel finnegard fra omkring 1680. Den ligger ved Osensjøen vis a vis en gammel ferdselsvei fra Elverum til Trysil og Sverige. Fram til slutten av 1800-tallet var garden skysstasjon. På 1900-tallet var det periodevis romutleie og serveringssted på garden. Nå utvikles garden til en moderne turistgard med hytter, båthavn, båtutleie, serveringssted og utleieenheter.