Vi informerer og kommenterer om stort og smått...

26. mar, 2016

Är det lönsamt att använda sig av helikopter för att avisa vindkraftverk? Det är frågan som Vindforskprojektet Heli-deice ska ta reda på. Från en tankvagn fylld med varmt vatten pumpas vattnet till en tank, som med helikopter flygs över vindkraftverken och sköljer bort isen från rotorbladen.

26. mar, 2016

 

Kärnkraftsägarna ska få besked

Senast i mitten av maj ska kärnkraftsägarna få besked om effektskatten kan slopas eller sänkas. Det säger energiminister Ibrahim Baylan (S) efter ett nytt möte i energikommissionen.

På TT:s fråga om regeringen vill sänka den så kallade effektskatten på kärnkraft svarar Baylan:

-Jag har sagt att jag är beredd att diskutera det men det måste i så fall ingå i en helhet. Min ambition är att energisektorn ska få besked om hur kommissionen ser på detta senast i maj.

På torsdagens möte i kommissionen, där regeringen och samtliga oppositionspartier diskuterar och ska försöka hitta en långsiktig uppgörelse om energipolitiken, fick ledamöterna ett pm. Det innehöll en analys av läget för de olika energislagen, gjord av kommissionens kansli.

Lars Hjälmered, som företräder Moderaterna (M), efterlyser besked om vad regeringen vill.

-Gör man inget nu måste all kärnkraft stängas till 2020. Det bekräftas i analysen, hävdar Hjälmered.

-Det är dags för politisk handling, säger han och framhåller att M vill sänka eller slopa effektskatten om det går att hitta en ansvarsfull finansiering.

Baylan säger många elproducenter, inte bara i Sverige, har stora problem på grund av de låga elpriserna. Och flera av skatterna på energi tillkom i en annan miljö, därför är det vettigt att diskutera dem. Men enbart fastighetsskatten på vattenkraft och effektskatten drar tillsammans in uppemot tio miljarder, det är inte helt enkelt att fylla de hålen.

Energinyheter.se: 18.03.16.

26. mar, 2016

 

Under 2015 ska Kina ha råkat ut för mer energispill än tidigare, på en summa om 20 procent.

Detta på grund av olika politiska beslut som tillslut ledde till att viss el som skulle levereras inte gjorde det.

Mycket kritik har riktas mot regeringen som sägs ha fokuserat mer på kapacitet än effiktivitet. 

Energinyheter: 18.03.16.

 

26. mar, 2016

 

Staden Zarnowiec intill Östersjön

Polens första kärnkraftverk kommer att byggas vid småstaden Zarnowiec intill Östersjön och cirka 60 kilometer från Gdansk. Staden har cirka 900 invånare.

– Zarnowiec valdes bland 28 städer. Vi anser att platsen är den bästa för ett kärnkraftverk, framför orter som Warta-Klempicz och Kopan, som fortfarande har en chans att få andra kärnkraftverk i Polen, sade vice ekonomiminister och regeringens särskilda rådgivare om kärnkraft, Hanna Trojanowska, nyligen vid en presskonferens.

Alla tre städerna ligger i norra delen av Polen. Zarnowiec och Kopan ligger vid kusten, som är viktigt, eftersom ett kärnkraftverk behöver vatten för att kunna kyla ned anläggningens reaktorer.

– Zarnowiec ligger nära en sjö och därmed finns det också en möjlighet att bygga en kanal som sedan kan leverera anläggningen med havsvatten, sade Trojanowska.

Zarnowiec hade tidigare utsetts som plats för det första polska kärnkraftverket 1990, men bygget stoppades. Bygget startade 1972 och kraftverket skulle ha minst fyra reaktorer med en maximal elektrisk bruttoeffekt på 1 860 megawatt.

Anläggningen skulle bli det första kärnkraftverket i Polen, men på grund av den politiska situationen i landet efter 1989 avbröts bygget på grund av protester från den lokala befolkningen och av ekonomiska skäl.

Polens regering räknar med att den första elen från anläggningen kommer att produceras år 2021.

Energinyheter.se: 22.03.16.

26. mar, 2016

 

God nyhet for våre granner i Jämtland!
 
Høsten 2015 oppstod frykten for at kineserne var på full fart inn i det nordiske vindkraftmarkedet. Heldigvis har konsernledelsen i SPIC et edruelig forhold til økonomisk avkastning.
 
- Under hösten 2015 ingick Jämtvind och Kinesiska Huanghe ett samarbetsavtal för att gemensamt bygga, äga och driva vindkraftverk i Jämtland. Avtalet hade förbehåll om ett statligt godkännande. Beslutet har dröjt. På grund av rådande marknadssituation så har State Power Investment Corporation (SPIC) meddelat att de avstår från att fullfölja avtalet med motiveringen att projektet har svårt att uppfylla deras finansiella krav på avkastning. Jämt Vind jobbar nu hårt för att hitta en annan finansieringslösning för projektet som helhet eller i delprojekt.
 
Nyheter fra 1. desember 2015:
 
 
Jämt Vind: 18.03.16.