26. mar, 2016

Alpine Helicopter De-Icing

Är det lönsamt att använda sig av helikopter för att avisa vindkraftverk? Det är frågan som Vindforskprojektet Heli-deice ska ta reda på. Från en tankvagn fylld med varmt vatten pumpas vattnet till en tank, som med helikopter flygs över vindkraftverken och sköljer bort isen från rotorbladen.