26. mar, 2016

Polen har valt platsen för landets första kärnkraftverk

 

Staden Zarnowiec intill Östersjön

Polens första kärnkraftverk kommer att byggas vid småstaden Zarnowiec intill Östersjön och cirka 60 kilometer från Gdansk. Staden har cirka 900 invånare.

– Zarnowiec valdes bland 28 städer. Vi anser att platsen är den bästa för ett kärnkraftverk, framför orter som Warta-Klempicz och Kopan, som fortfarande har en chans att få andra kärnkraftverk i Polen, sade vice ekonomiminister och regeringens särskilda rådgivare om kärnkraft, Hanna Trojanowska, nyligen vid en presskonferens.

Alla tre städerna ligger i norra delen av Polen. Zarnowiec och Kopan ligger vid kusten, som är viktigt, eftersom ett kärnkraftverk behöver vatten för att kunna kyla ned anläggningens reaktorer.

– Zarnowiec ligger nära en sjö och därmed finns det också en möjlighet att bygga en kanal som sedan kan leverera anläggningen med havsvatten, sade Trojanowska.

Zarnowiec hade tidigare utsetts som plats för det första polska kärnkraftverket 1990, men bygget stoppades. Bygget startade 1972 och kraftverket skulle ha minst fyra reaktorer med en maximal elektrisk bruttoeffekt på 1 860 megawatt.

Anläggningen skulle bli det första kärnkraftverket i Polen, men på grund av den politiska situationen i landet efter 1989 avbröts bygget på grund av protester från den lokala befolkningen och av ekonomiska skäl.

Polens regering räknar med att den första elen från anläggningen kommer att produceras år 2021.

Energinyheter.se: 22.03.16.