20. mar, 2016

Støtt Folket på Fosen og reindriftnæringas overlevelse!

Skal denne gjengen her måtte vike plassen for vindkraftutbygging på Fosen? Not! Støtt Folket på Fosen og reindriftnæringas overlevelse.