17. mar, 2016

Nettselskaper: Innstillingen til funksjonelt skille

www.energinorge.no


Et flertall i Stortingets energi- og miljøkomité går inn for å innføre såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper, i tråd med regjeringens forslag. Det foreslås en utvidet overgangsordning på fem år.

Energi Norge er svært tilfreds med at komiteens flertall nå fastslår at lovendringene ikke skal være til hinder for at andre enn Statnett kan bygge, eie og drive utlandskabler.

Lovendringene skal etter planen behandles av Stortinget i plenum 17. mars.

Energi Norge: 11.03.16.