9. mar, 2016

Marker: Trekker vindmølleklagen

 

Av SIGURD ØFSTI og GUNNAR FJELLENGEN

Publisert: 08. mars 2016, kl. 20:17

Med 20 mot 5 stemmer vedtok politikerne i Marker tirsdag kveld å trekke vindmølleklagen. Kun fire fra Arbeiderpartiet samt Venstres Glenn Bjerke stemte for å opprettholde klagen, opplyser Smaalenenes Avis journalist på stedet på en dårlig mobillinje. Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (Ap) stemte også for å trekke klagen.

Som et tilleggsforslag ble det vedtatt at Scanergy skal lage et avtaleutkast sammen med Marker kommune om hvordan vindmølle-utbyggingen skal skje. Dette skal så til kommunestyret for godkjenning.

Smaalenenes journalist opplyser at det var nærmere 80 tilhørere på plass for å følge saken i kommunestyret. Noen måtte stå på gangen.

Vedtaket ble fattet litt før klokken 20, etter nærmere to timers diskusjon. Knut Wangberg i Motvindkraft Marker var svært skuffet etter vedtaket.

- Det eneste argumentet jeg har hørt for å trekke klagen er økonomi, sa han til vår journalist.

Venstres Glenn Bjerke mente at rådmannen hadde hatt en for ensidig framstilling av saken, og foreslo i debatten at han burde erklæres inhabil og trekke seg fra saken. Dette fikk kun Bjerkes ene stemme.

Kilde: Smaalenenes Avis, 08.03.16.