9. mar, 2016

TVILSOM MILJØGEVINST FRA NORSK SKOG

www.nrk.no


Bjart Holtsmark forsvarte i januar sin doktorgrad om temaet biodrivstoff og miljøvennlighet ved Universitetet i Oslo. Han mener biodrivstoff er en del av et langt mer komplisert regnestykke enn man skulle tro. Det gjelder både biodrivstoff utvunnet fra treverk, palmeolje, planter og avfall. Noen av drivstoffalternativene kan være miljøvennlige, andre ikke.

Økt bruk av biodrivstoff, slik norske myndigheter har vedtatt, kan i verste fall føre til en langt kraftigere og hurtigere økning i den globale oppvarmingen enn om vi skulle fortsatt å brenne fossil olje og gass, mener Holtsmark.

NRK: 06.03.16.