3. mar, 2016

Energi Norge tar ikke stilling til funksjonelt skille

 

Styret i Energi Norge har i dag besluttet å klargjøre posisjonen i spørsmålet om funksjonelt skille skal gjelde alle nettselskap. Justeringen kommer etter innspill fra 34 medlemsbedrifter.

Spørsmålet er om såkalt funksjonelt skille skal gjelde for alle nettselskap, og ikke bare for dem med mer enn 100 000 kunder som i dag. Temaet ble for alvor satt på dagsordenen av Ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett (Reiten-utvalget) i 2014, og er siden den gang blitt grundig diskutert i Energi Norges medlemsfora. Saken er nå til sluttbehandling i Stortinget, og styret mottok nylig et åpent brev fra 34 medlemsbedrifter som er kritiske til Energi Norges posisjon i denne saken.

Styret har i dag vedtatt at siden medlemmene i Energi Norge er delte i synet på funksjonelt skille, tar Energi Norge ikke stilling i saken.  

– Styret har behandlet henvendelsen fra de 34 medlemmene i styremøter, som understreker at vi tar denne saken på alvor. Styret ønsker å være tydelig på at våre medlemmer er delte i synet på om funksjonelt skille skal gjelde alle nettselskaper. Dette oppleves av mange medlemmer som en avgjørende viktig sak, som nå er til behandling i Stortinget, sier styreleder Tore Olaf Rimmereid.

– Det er viktig at Energi Norge oppleves å være en interesseorganisasjon som samler både store og små aktører i kraftnæringen, og vi vil fremover se på hvordan vi kan styrke fellesskapet ytterligere, sier administrerende direktør Oluf Ulseth. 

Energi Norge: 29.02.16.