1. mar, 2016

La Naturen Leve: Årsmøtet avholdes 21. april

 

La Raskiftet Leve er foreningsmedlem av La Naturen Leve, og videresender derfor informasjon om forestående årsmøte. Mer info følger.

LRLs styreleder er forespurt om å sitte i styret. Hun har takket ja til forespørselen.  

La Naturen Leve er en riksdekkende organisasjon med cirka 3.000 medlemmer som arbeider med fornybar - og klimasaker, og som er kritisk til utbygging av norsk, landbasert vindkraft. Det er særlig de permanente naturødeleggelser vindkraft fører med seg, målt mot de reelle klimaeffekter, som opptar organisasjonen. Godt illustrert ved investeringsbeslutningen for Fosen, der debatten om naturinngrep og klimavirkninger går høyt i mediene. LNL tar gjerne i mot flere medlemmer.

 

Nysgjerrig på hva organisasjonen står for? Følg linken http://lanaturenleve.no/

Ønsker du å støtte La Naturen Leve med et individuelt medlemskap? Ta en titt på denne linken: http://lanaturenleve.no/meld-deg-inn/

*******************************************************************************

Kjære medlem i LNL!

1. ÅRSMØTET
På vegne av styreleder Sveinulf Vågene inviteres du med dette til LNLs årsmøte torsdag 21. april 2016.

Sted: Gardermoen Airport Hotel, Gardermoen
http://www.gardermoen-airporthotel.no/beliggenhet

Klokkeslett: Kl. 17 - senest kl. 21.

Formell innkalling med dokumenter kommer senere. Noter deg datoen allerede nå; vi håper du har mulighet til å komme! Møtet vil bli innledet med et interessant energipolitisk foredrag med etterfølgende debatt, før selve årsmøtet tar til. Enkel servering.

2. KONTINGENT FOR 2016

Kontingenten forfaller 1. april. Vi ber deg betale til LNLs konto nr. 9053. 05. 86285. Vi har ikke kapasitet til å sende ut giro, så dette er den eneste anmodningen du får. Vennligst betal snarest; vi vil gjerne slippe å sende ut påminnelser!

Satser for 2016:

 Individuelt medlemskap: Kr. 200

Foreninger: Kr. 600

 

Vennlig hilsen

Anne Lindefjeld,

La Naturen Leve