22. feb, 2016

El-sertifikater: Kvartalsrapport nr. 4 2015

www.nve.no


Februar 2016

En oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten om status i elsertifikatmarkedet.

Rapporten (4 sider) viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.