22. feb, 2016

Vil koste nettkundene nærmere 5 milliarder kroner

www.defo.no


Konsulentselskapet Varde Hartmark har på vegne av Defo og KS bedrift utarbeidet en rapport rundt kostnadene ved en innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt skille. Tallene er klare: En innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt skille vil koste nesten fem milliarder kroner. Regningen blir sendt til eierne og kundene. Eierne gjennom redusert avkastning og kundene med økte tariffer.

Distriktenes energiforening (Defo): 18.02.16.

Kostnadene ved funksjonelt skille vil først og fremst ramme små og mellomstore energiverk i distriktene med under 100.000 nettkunder. Eidsiva Nett leverer strøm til 155.000 kunder, og er allerede underlagt kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille, jf. energiloven §§ 4-6 og 4-7.