12. feb, 2016

Vattenfall: «Partnerskap blir en viktig del i tillväxtstrategin»

www.nyteknik.se


Vattenfall skal investere nærmere 14 milliarder kroner i fornybar energiproduksjon, fortrinnsvis vindkraft, 2016 og 2017. Deler av investeringene kommer til å finansieres gjennom partnerskap.

Ny teknik: 04.02.16.