9. feb, 2016

TORDENVÆR, DRIFTSAVBRUDD OG OVERSPENNINGSBESKYTTELSE

 

I 2014 forårsaket lyn over 4000 driftsforstyrrelser, tilsvarende en av tre driftsforstyrrelser, ifølge en studie fra NVE

På oppdrag fra NVE har studenter fra sivilingeniørstudiet i Energi og Miljø på NTNU analysert mengden driftsforstyrrelser i nettet grunnet tordenvær. De undersøkte også hva nettselskaper gjør for å beskytte anleggene sine mot lynoverspenninger. Resultatene er presentert i rapporten "Om lyn og lyns påvirkning på det norske kraftnettet" (august 2015):

http://www4.nve.no/PageFiles/37713/Lyn%20Sommerprosjekt%20NVE%202015.pdf 

Det viser seg at tordenvær fra 2009 til 2014 i gjennomsnitt var årsak til over to tusen driftsforstyrrelser i strømnettet hvert år. Det betyr at én av fem driftsforstyrrelser i perioden skyldes lyn. I 2014 alene forårsaket lyn over 4000 driftsforstyrrelser, tilsvarende en av tre driftsforstyrrelser det året.

Feil forårsaket av lyn skyldes materielle skader på kraftsystemets komponenter, med tilhørende reparasjonstid og -kostnader. Den overveiende andelen havarerte transformatorer er i distribusjonsnettet (1‑22 kV), men det finnes også eksempler på alvorlige hendelser med transformatorbrann i anlegg på høyere spenningsnivå.

Kilde: Tordenvær er en betydelig årsak til strømbrudd (NVE 27.10.15) 

http://www.energibransjen.no/default.asp?menu=2&id=4584 

 

I forbindelse med Driftslederforum 17.-18. november 2015 ønsket NVE og DSB å sette fokus på noen av disse utfordringene. Årets arrangement i Tønsberg var derfor utvidet til to hele dager, hvor den første dagen var viet temaet "Overspenningsbeskyttelse". De to første foredragene den dagen var om  lynstudier fra Meteorologisk Institutt og gjennomgang av rapporten fra NVE. 

Ren: Publisert første gang 23.10.15.