9. feb, 2016

Når de smarte løsningene selv introduserer problemer

www.ren.no


Tesla-lading kan bli forstyrret av smarte målere viser en sak først rapportert i REN-Nytt nr. 6 i 2015. Linker til aktuelle saker om temaet.