3. feb, 2016

Livestream: Prof. Klaus Mohn om kapitalforvaltning og klimapolitikk

livestream.com


Regjeringens ekspertutvalg vil endre Oljefondets mandat – Åpner for investeringer i fornybar energi. Prof. Klaus Mohn uttrykker skepsis til forslaget.

Norsk klimastiftelse: Klimafrokost om Oljefondet og det grønne skiftet 12. januar 2016.