30. jan, 2016

Ledelsen på Aalborg Universitet fortsetter å vingeklippe Møller…

 

Fra: Henrik Møller <hm@es.aau.dk> Dato: 27. januar 2016 kl. 21.53

Emne: Lydmåler

Til: Til alle, som har bedt om at låne Aalborg Universitets lydmåler til lavfrekvent støj  

 Det er nu mere end et år siden, vi lancerede lydmåleren. Der har været en overvældende interesse for at låne den, og vi takker for de mange henvendelser, som har bekræftet behovet. Selvom der på nuværende tidspunkt er lavet mange målinger, er vi desværre slet ikke nået igennem ventelisten. Allerede fra starten var der en uforklarlig modvilje mod vores initiativ fra universitetets ledelse. For nogle måneder siden blev jeg klar over, at det skyldtes henvendelser fra vindmøllebranchen, som ikke var begejstret over udsigten til, at lydmåleren kunne blive brugt til måling af vindmøllestøj. Universitetets ledelse beroligede – uden projektgruppens viden – branchen med, at lydmåleren ikke er egnet til vindmøllestøj, og at den ikke er kalibreret – altså at man ikke kan regne med, at den måler rigtigt. For god ordens skyld skal jeg bemærke, at universitetets ledelse naturligvis ikke har faglig indsigt i lydmåleren og dens kalibrering, og det giver ingen mening at stille spørgsmålstegn herved. Man kan være mere eller mindre omhyggelig med kalibrering, og som forskningslaboratorium er vi ualmindeligt omhyggelige. Der er ikke mange, der kan lave – og laver – så gennemgribende en kontrol af udstyret, som det er rutine at lave hos os. Ikke mindst ved lave frekvenser har vi stor ekspertise, og kun få i verden har så gode faciliteter hertil. I kan altså være sikre på, at lydmåleren måler rigtigt – og har gjort det hos jer, der allerede har lånt den. Da jeg blev klar over universitetsledelsens udmeldinger om lydmåleren, holdt jeg inde med udlån i forventningen om, at det var en midlertidig situation. Det har desværre vist sig ikke at være tilfældet, og universitetet har igennem de seneste måneder ikke villet udlåne lydmåleren til et projekt, hvor den skulle have målt lavfrekvent støj hos naboer til et vindmølleområde i Holbæk. I sidste uge meddelte institutleder Børge Lindberg mig, at lydmåleren på grund af juridiske forhold ikke mere må udlånes, og at jeg ikke mere er med i projektgruppen. Jeg beklager, at jeg derfor ikke mere kan være med til at hjælpe med jeres lydproblemer. Jeg vil heller ikke fremover kunne læse mails sendt til lydmaaler@es.aau.dk. I forbindelse med, at Børge Lindberg har overtaget projektet, har han med IT-afdelingens hjælp skaffet sig adgang til vores mail-postkasse. Jeg forsikrer, at det ikke er sket ved, at forskerne har videregivet kodeord, men ved, at IT-afdelingen har givet ledelsen adgang. Jeg beklager, hvis nogen skulle føle sig berørt af, at jeres identitet og de personlige og måske følsomme beretninger, I har skrevet til universitetsforskere i tillid til, at de ville blive behandlet fortroligt af disse, dermed er blevet tilgængelige for universitetets ledelse.  

Med venlig – men beklagelig – hilsen  

Henrik Møller

Professor Emeritus Aalborg University