30. jan, 2016

Nord-Odal sa ja til vindturbiner

www.glomdalen.no


19 stemte for og seks var imot da vindmølle-saken ble tatt opp igjen i kommunestyret i Nord-Odal.

Glåmdalen: 26. januar 2016.