30. jan, 2016

Vindkraftselskapet Bjerkreim Vind selges til Norsk Vind Energi

www.ae.no


- For oss betyr salget at vi frigjør kapital som kan reinvesteres i vår kjernevirksomhet, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør Marked og forretningsutvikling i Agder Energi.

Bjerkreim Vind AS har vært eid av Agder Energi AS (51,3 %), Dalane energi IKS (35,2 %) og Lyse Produksjon AS (13,5 %).

Bjerkreim Vind eier konsesjonsrettighetene til Bjerkreim vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Agder Energi: 29.01.16.